Biografia

Daniel Jolliffe, artysta mediów i sztuk wizualnych działający od 1989 r. W jego pracach krzyżuje się wiele dyscyplin i zainteresowań takich jak rzeźba, instalacje, dźwięk, interwencje publiczne, performans, sztuka interaktywna czy kultura open-source. Celem jego prac jest konfrontacja i zadawanie pytania jak świadome doświadczenia zmieniają się pod wpływem interwencji technologii. Jego prace były prezentowane zarówno w Kanadzie jak i za granicą m.in. w Wired News, the Dow Jones News Wire, Rhizome and the Australia Broadcasting Corporation. Uzyskał tytuł licencjata z filozofii na University of Victoria oraz tytuł magistra sztuk pięknych z zakresu sztuki i technologii na Ohio State University.

CV: download as PDF

English / Français / Italiano / Português / Polskie